Το Έργο - Πράξη

Η Πράξη «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων 2.1.2.ιζ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΚΠΓ
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Για να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους φορείς πατήστε

εδώ.

Θέματα εξετάσεων γαλλικών έτους 2013

Έτος
Εξεταστική περίοδος
Επίπεδο
Ενότητα
Αρχείο
2013
Νοέμβριος Β1 & Β2 Ενότητα 1 - Κατανόηση γραπτού λόγου

Λήψη

2013

Νοέμβριος

Β1 & Β2

Ενότητα 2 - Παραγωγή γραπτού λόγου

Λήψη

2013

Νοέμβριος

Β1 & Β2

Ενότητα 3 - Κατανόηση προφορικού λόγου
Λήψη
2013

Νοέμβριος

Β1 & Β2

Ενότητα 4 - Παραγωγή προφορικού λόγου
Λήψη
2013

Νοέμβριος

Γ1 & Γ2

Ενότητα 1 - Κατανόηση γραπτού λόγου

Λήψη

2013

Νοέμβριος

Γ1 & Γ2

Ενότητα 2 - Παραγωγή γραπτού λόγου

Λήψη

2013

Νοέμβριος

Γ1 & Γ2

Ενότητα 3 - Κατανόηση προφορικού λόγου

Λήψη

2013

Νοέμβριος

Γ1 & Γ2

Ενότητα 4 - Παραγωγή προφορικού λόγου
Λήψη
2013
Μάιος Α1 & Α2
Ενότητα 1 - Κατανόηση γραπτού λόγου
Λήψη
2013
Μάιος
Α1 & Α2
Ενότητα 2 - Παραγωγή γραπτού λόγου
2013
Μάιος
Α1 & Α2
Ενότητα 3 - Κατανόηση προφορικού λόγου
2013
Μάιος
Α1 & Α2
Ενότητα 4 - Παραγωγή προφορικού λόγου
2013
Μάιος
Β1 & Β2
Ενότητα 1 - Κατανόηση γραπτού λόγου
2013
Μάιος
Β1 & Β2
Ενότητα 2 - Παραγωγή γραπτού λόγου
2013
Μάιος
Β1 & Β2
Ενότητα 3 - Κατανόηση προφορικού λόγου
2013
Μάιος
Β1 & Β2
Ενότητα 4 - Παραγωγή προφορικού λόγου
2013
Μάιος
Γ1
Ενότητα 1 - Κατανόηση γραπτού λόγου
2013 Μάιος Γ1 Ενότητα 2 - Παραγωγή γραπτού λόγου Λήψη
2013 Μάιος Γ1 Ενότητα 3 - Κατανόηση προφορικού λόγου Λήψη
2013 Μάιος Γ1 Ενότητα 4 - Παραγωγή γραπτού λόγου Λήψη

[Αρχή Σελίδας]

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

ypepth

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Υπουργείο Παιδείας & θρησκευμάτων πολιτισμού και αθλητισμού

Περισσότερα...

announcer

Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Περισσότερα...

EALTA

European Association for Language Testing and Assessment

Ευρωπαϊκός οργανισμός εξέτασης & αξιολόγησης γλωσσών

ealta logo
  • Ανάπτυξη Web-Based μαθημάτων
  • Εγχώρια μαθήματα

Περισσότερα..

RCEL

Research centre for english language

Κέντρο έρευνας ελέγχου αγγλικής γλώσσας

RCEL

  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Αξιόπιστη οργάνωση

Περισσότερα...

ΣΑΠιΓ

Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

Έργο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

upall2

  • Σχεδιασμός συστήματος εξετάσεων
  • Παραγωγή λειτουργικών συστημάτων

Περισσότερα...