Το Έργο - Πράξη

Η Πράξη «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων 2.1.2.ιζ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΚΠΓ
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Για να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους φορείς πατήστε

εδώ.

Ισπανικά

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Για την Ισπανική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :
1.    Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
2.    Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
3.    Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
4.    Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας »
 
Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

 

                                               Επίπεδο Α

Βιβλίο                                                                          Βιβλίο
Εκπαιδευτικού                                                             Υποψηφίου
KPG Book Teachers Cover spanish A                                                   KPG Book Cover spanish A
                                               Επίπεδο Β
Βιβλίο                                                                          Βιβλίο
Εκπαιδευτικού                                                            Υποψηφίου
KPG Book Teachers Cover spanish B                                                  KPG Book Cover spanish B
                                               Επίπεδο Γ1
Βιβλίο                                                                         Bιβλίο   
Εκπαιδευτικού                                                           Υποψηφίου
KPG Book Teachers Cover spanish C1                                                 KPG Book Cover spanish C1

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

ypepth

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Υπουργείο Παιδείας & θρησκευμάτων πολιτισμού και αθλητισμού

Περισσότερα...

announcer

Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Περισσότερα...

EALTA

European Association for Language Testing and Assessment

Ευρωπαϊκός οργανισμός εξέτασης & αξιολόγησης γλωσσών

ealta logo
  • Ανάπτυξη Web-Based μαθημάτων
  • Εγχώρια μαθήματα

Περισσότερα..

RCEL

Research centre for english language

Κέντρο έρευνας ελέγχου αγγλικής γλώσσας

RCEL

  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Αξιόπιστη οργάνωση

Περισσότερα...

ΣΑΠιΓ

Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

Έργο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

upall2

  • Σχεδιασμός συστήματος εξετάσεων
  • Παραγωγή λειτουργικών συστημάτων

Περισσότερα...